Jeruzalem, Jeruzalem

In de afgelopen weken volgden we Paulus van Jeruzalem naar Rome. In de komende veertigdagentijd volgen we Jezus op weg van Galilea naar Jeruzalem. Tweemaal dus die stad Jeruzalem. Een stad die door alle tijden heen veel beelden en emoties heeft opgeroepen. Ik neem u graag mee in een klein …

Lees verder

Projectkoor Pasen

Samen zingen? Je bent van harte welkom om mee te zingen met het Paasprojectkoor van de Johannescentrumgemeente. Het koor zingt bij de vieringen van de paascyclus, do.9 – zo.12 april. Goede Vrijdag zingt een dubbelkwartet uit het koor. Repetities zijn vanaf dinsdag 3 maart, 20:15-22 uur, in het Johannescentrum (10 …

Lees verder

Begrotingen 2020 ter inzage

Op 2 december 2019 worden de begrotingen 2020 van de en de Protestantse Gemeente Utrecht voorlopig vastgesteld. Beide stukken liggen gedurende een week na vaststelling in 1e lezing (2 december) en verschijning op de website van De PUP en de PGU – dus tot en met 10 december 2019 – …

Lees verder

Overlijden Nol Barnard

Wij delen u met grote verslagenheid mede dat, na een leven gekenmerkt door inzet en behulpzaamheid, geheel en onverwacht en nog volop in het leven, van ons is heengegaan Nol Barnard. Nol was als beheerder van het Johannescentrum de spil waarom de activiteiten van onze gemeente draaiden. Wij zijn Nol …

Lees verder