Met Jezus onderweg

Stel, je bent een van de leerlingen die met Jezus onderweg is. Stap voor stap neemt hij je mee en leert je niet zozeer om andere dingen te zien, als wel om de dingen anders te zien.

Hij opent je ogen voor de diepere waarden van oude regels. Je moet ze niet zomaar weggooien, maar ze schoonmaken, oppoetsen, zodat de waarde ervan weer zichtbaar wordt. Want wat is een wereld zonder regels en richtlijnen, zonder begrenzing?

Hij onderwijst je over het belang van aandacht en zorg voor het individu en dan vooral voor degenen die zich in de marge van de samenleving bevinden. Kom daar maar eens om in deze tijd.

Hij bepaalt je bij de betekenis van de gemeenschap en hoe die van binnenuit gecorrumpeerd kan worden. De kranten staan er vol van.

En misschien nog wel het belangrijkste, hij verwart je voortdurend door zijn taalvaardigheid. Gewone beelden worden tot symbolen en ineens begrijp je het niet meer, maar kom je wel in contact met iets waarvan je zeker weet, voelt, dat het heel erg de moeite waard is.

Je krijgt doorkijkjes naar een nieuwe en andere manier van samenleven, een nieuwe en andere wereld. Zo zou het kunnen!

Hij voedt je hoop en je merkt dat je meer en meer leerling wordt, wilt worden ook. Van de leermeester, maar ook van het leven zelf, want het is zoveel hoger en dieper en breder dan je dacht. En tenslotte, als je van dat alles een beetje geproefd hebt – je liep immers met de leerlingen mee –, een beetje gevoeld en ervaren, stuurt hij je de wereld in en zegt: “Toe maar, ga het nu zelf maar doen, wat ik je heb voorgedaan. Want alleen door te doen, kun je het leren”.

3-6 ds Toos Wolters Marcus 2: 23 – 3:6 Viering van Schrift en Tafel
10-6 ds Harry Wim Wierda Marcus 3: 20-35
17-6 ds Toos Wolters Marcus 4: 26-34 Viering van Schrift en Tafel
24-6 Verhaal halen
1-7 ds Erna Treurniet Marcus 5: 22-43 Viering van Schrift en Tafel
8-7 Heleen Ransijn, predikant in opleiding Marcus 6: 1-6
15-7 pastor Huub Schumacher Marcus 6: 6b-13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *