Financieel

Bankgegevens
Wijkkas: NL81 RABO 0130 6957 18 t.n.v.PGU Johannescentrumgemeente
Diaconie: NL 58 INGB 0005 230 089 t.n.v. Diaconie PKN Wijkgemeente Overvecht
Kerkbalans: NL 21 FVLB 0699 543 657 t.n.v. Johannescenturmgemeente o.v.v. Kerkbalans Johannes

ANBI
Al uw giften aan de Johannescentrumgemeente zijn aftrekbaar voor de Belasting omdat de Protestantse Gemeente Utrecht, waarvan onze kerkgemeenschap deel uitmaakt, ANBI geregistreerd zijn. Als u uw gift bij uw belastingaangifte opgeeft is er de mogelijkheid om een deel van de gift via de belasting terug te ontvangen. Info: ANBI Protestantse gemeente Utrecht.

Reageren is niet mogelijk