Exodus – boek van de bevrijding

Jonathan Sacks (1948-2020) was emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië. Een rode draad in zijn werk is hoe religie een bijdrage kan bieden aan de problemen die zich in onze wereld voordoen. Zo ook in zijn uitleg van het boek Exodus, die de komende weken de leidraad zijn in onze vieringen. Het…

Lees verder

Kerkdiensten tijdens de lockdown

Naar aanleiding van de laatste persconferentie en de daar afgekondigde maatregelen informeren wij u wat dit gaat betekenen voor vieringen in de komende periode van lockdown. We sluiten met onderstaande aanpak aan op de lijn die PKN en het Interkerkelijk Contactorgaan voor Overheidszaken (CIO) hiervoor hebben aangereikt. Kerstavond Deze viering…

Lees verder

Gesprek rondom Jonathan Sacks

Zijn naam klinkt regelmatig in de zondagse viering: Jonathan Sacks. Sinds enige tijd lezen we de verhalen uit Genesis met zijn boek als leidraad. Horen we de verhalen anders? Komen we tot verrassende ontdekkingen? Zet het ons tot nadenken? We willen graag in gesprek hierover met elkaar. Je hoeft er…

Lees verder

Kerstprojectkoor van start

De komende periode is er weer een kerstprojectkoor.We gaan het kerstoratorium zingen ‘Een uur van genade en waarheid’ van Oosterhuis en Oomen. Een cyclus van tien liederen rond kerstmis, waaronder ‘Hoog te paard’, ‘Ander, ouder’, ‘Niemand dan jij’ (naar het Magnificat) en ‘Wij waren kinderen’. Over het lied “Ander, ouder”…

Lees verder

Leerhuisavonden 2021-2022

Kijken door een andere bril Voor wie: voor gelovige en ongelovige zinzoekers, voor wie iets heeft of had met een geloofstraditie en voor wie daar wel eens op een andere manier mee wil kennismaken. Waar: De leerhuisavonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht, beginnen om 20.15 uur precies…

Lees verder

Filmliefhebbers opgelet!

Aanstaande donderdag, 26 augustus, is in de kerk de film Nuru te zien. Nuru betekent LICHT in het Swahili. Het is een boeiende documentaire over het werk en de mensen van de Kilangala-missiepost in Tanzania. Ons vorige offerblok was bestemd voor het diaconale werk van deze missiepost met Friese wortels.…

Lees verder

Zomervieringen 2021

Zondag aan zondag proberen we hier in deze kerk ons leven in verbinding te brengen met iets dat ons overstijgt. We doen dat vanuit de verhalen die opgetekend staan in de bijbel. Verhalen zijn belangrijk. Iedereen leeft van verhalen. En ook de behoefte aan reflectie op het eigen levensverhaal anderen.…

Lees verder