Nie’ alle dwalers bennen verdwaald

dswoltersKort voor de vergadering van de werkgroep vieringen liet onze musicus Wick Gispen weten dat hij helaas niet aanwezig kon zijn. Hij verzachtte die mededeling door ons een internetlink te sturen naar een liedje van Daniel Lohues, getiteld ‘Nie’ alle dwalers bennen verdwaald’. Hoe je afwezig toch aanwezig kunt zijn: bij aanvang van de vergadering bleken velen het liedje al te hebben beluisterd en we gebruikten ook nog ter opening van onze bijeenkomst!

‘Nie’ alle dwalers bennen verdwaald ….’ Dat is een gedachte dat je kan aanspreken als je het allemaal even niet meer weet, maar het gaat, zo bedacht ik, evenzeer over onze kerkelijke gemeente. We bevinden ons in namelijk in een bijzondere situatie. We zijn een gemeente die er voor gekozen heeft om, althans voorlopig, de toekomst open te houden. We zijn met elkaar op trektocht zonder precies te weten waar we zullen uitkomen. We zijn dus een beetje aan het dwalen. Dat kan onzeker maken, maar het biedt ook kans op nieuwe inzichten. Zo moeten we bijvoorbeeld samen een gevoeligheid ontwikkelen voor welke kant het uit moet. En hoe doe je dat?

In het vorige seizoen hebben we regelmatig het voorbeeld van de woestijntocht van de Israëlieten gebruikt. Ze trokken weg uit Egypte. Daar konden ze niet langer leven, die wereld was voorgoed voorbij en daarmee ook alle vanzelfsprekendheden die erbij hoorden en zeker ook de veiligheid van het oude vertrouwde. En waar ze precies naartoe gingen, dat wist niemand. Er werd wel gesproken over ‘beloofd land’, maar meer dan dat was er niet. Het zou er goed toeven zijn, zei men, maar ondertussen was het toch vooral zwoegen en ploeteren.

Dit komende seizoen zullen we daar een ander beeld naast plaatsen. Het beeld van de eerste christelijke gemeenten, zoals we die beschreven vinden in het boek Handelingen. Bezield door de geest werpt Petrus zich na Pinksteren op als leider, steekt anderen aan met zijn enthousiasme en zet een beweging in gang. Mensen haken aan en van het een komt het ander. Ze stuiten op weerstand en moeten Jeruzalem verlaten. En zo begint er opnieuw een reis waarin van alles plaatsvindt, waarin gedroomd wordt over grootste idealen, waarin wonderen gebeuren als in de tijd van Jezus, maar waarin ook regelmatig de meningen botsen en er soms stevig gepraat moet worden om samen verder te kunnen.

Wat was het nu dat hen richting verschafte? Wat dreef hen? Waar stemden ze zich op af? Waar luisterden ze naar? Hoe beslisten deze ‘mensen van de weg’, zoals ze in Handelingen genoemd worden, over wat wel en wat niet te doen, over hier linksaf slaan en daar rechtsaf, over het juiste ogenblik en de juiste tijd? Hoe komt het dat ze al dwalende toch niet verdwaalden, niet vast liepen, maar juist in alles wat ze deden blijk gaven van een enorme levendigheid

Dat is een uiterst boeiende vraag. Het moet te maken hebben met die wonderlijke ervaring van de geest, die ‘zomaar’ binnenkwam in hun besloten wereld. Die deuren open blies en harten in vuur en vlam zette, die een verbinding teweegbracht met alles wat ook Jezus bezielde, die de stilstand doorbrak en de leerlingen in één grote beweging naar voren stuwde, van binnen naar buiten, het tempelplein op, de wereld in, de toekomst in, niet te stuiten door welke tegenstand dan ook.

Wind, pneuma, ruach, in het eerste hoofdstuk van het eerste bijbelboek, het boek Genesis (= Wording) was dit al de levendmakende, voortstuwende kracht. Die door zijn werkzaamheid de aarde bewoonbaar maakte: land om op te wonen, planten om van te eten, mensen om mee samen te leven.

Die geest waait nog altijd en wordt waarschijnlijk het meest gevoeld daar waar mensen het aandurven om het huis niet dicht te timmeren en de toekomst open te houden.

Nie’ alle dwalers bennen verdwaald, nee, nie’ alle dwalers bennen verdwaald’.  Een hoopvol woord aan het begin van een nieuwe seizoen. Met dank aan Daniel Lohues en aan Wick Gispen die ons erop attendeerde!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.