In den beginne – vier leerhuisavonden in het Johannescentrum

Bernardien Sternheim, De Schepping – 2016 – Olieverf op doek

Op 10 en 24 januari en op 7 en 21 februari 2018 zijn er in het Johannescentrum vier leerhuisavonden rond de eerste hoofdstukken van het boek Genesis.  De avonden beginnen om 19.45 uur.

Die eerste verhalen uit Genesis van ‘in den beginne’ blijven intrigeren. Ook als we ervanuit gaan dat de evolutietheorie klopt en deze verhalen alle historische betekenis in de gangbare zin van het woord ontberen, blijven het prachtige vertellingen. Tegelijkertijd stellen ze ons ook voor een aantal vragen.

Wat kunnen we met deze verhalen in de hand zeggen over aloude woorden als schepping, genade, bestemming, hoop? Is er eigenlijk wel sprake van een ‘zondeval’? Wat zeggen ze over de verhouding tussen God en mens, man en vrouw, mens en natuur? Laurens ten Kate neemt u mee in een onderzoek naar deze vragen.
Daarbij zal hij ingaan op de betekenis van verbeelding. Je zou kunnen zeggen dat alle religie, ook de christelijke, ‘van verbeelding’ is, overgeërfd van onze verre voorouders, die er hun kijk op de wereld in onderbrachten om wat voor ogen was anders te kunnen zien en beleven. Zo konden ze weer vooruit. Dat geldt ook voor de scheppingsverhalen in het boek Genesis. Van verbeelding moet je geen waarheden maken, want dan kloppen de voorstellingen niet meer. Waarheden doen niets, je houdt ze er, als geloofsverplichting, op na, maar door de verhalen laat de verbeelding ons hetzelfde anders zien.
Maar is de christelijke religie dan een louter menselijke uitvinding, ontsproten aan het menselijk brein? Of is er toch meer te zeggen over dat op zich fascinerende woord ´verbeelding´?

´Het menselijk leven heeft twee kanten. Enerzijds zijn we wezens die dankzij onze rationele vermogens de mogelijkheid hebben om greep te krijgen op de dingen en de natuur, de wereld aan ons te onderwerpen. Anderzijds zijn er binnen die wereld van de rationaliteit altijd weer lege plekken, doen zich blinde vlekken voor: dingen die niet te verklaren zijn en niet om te zetten zijn in productie of waarheden´, aldus prof. dr. Laurens ten Kate in een interview in het blad Volzin. ´Zinzoeken in deze tijd werkt via verbeelding. Iedereen probeert zich een beeld te vormen wat hem haar zou kunnen dragen. Daar leef ik voor, daar ga ik voor.’

Docent is prof. dr. Laurens ten Kate. Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht. Hij is de schrijver van het boek ‘De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw”. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=boIkhPQDukY

Plaats: Johannescentrum – Moezeldreef 400 – Utrecht
Aanmelding: Kees Wijnen, wijnenkees@gmail.com of per telefoon 030-2624278
Kosten: € 7,50 per avond – over te maken op IBAN NL 51 INGB 000 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum — Overvecht te Utrecht of contant te voldoen op de avond zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.