De mens – beeld en gelijkenis van God

 

Vele religieuze en theologische voorstellingen hebben schipbreuk geleden op de harde rotsen van de geschiedenis. “De herinnering aan Auschwitz en andere gruwelijkheden in de gang van de mensheid bemoeilijken het geloof in een God die voortdurend en op doordachte wijze in het leven van volkeren en mensen ingrijpt”, schrijft de theoloog en judaïcus Marcus van Loopik in het voorwoord van zijn boek over de Kabbala, een oeroude Joodse traditie, die inzicht geeft in de vraag naar het wezen van de mens. Hij vervolgt dan: “Binnen een historie die zoveel vragen naar Gods presentie onbeantwoord laat, kunnen we de intimiteit met de Allerhoogste slechts herwinnen door een beslissende keuze: onze waardigheid als mens, als beeld en gelijkenis van God, waarmaken tegenover de naaste.” Als God al werkzaam is in de aardse contreien, dan is dat vooral in en door de mens, in diens goede en helende daden.

Zoals een architect iets van zijn wezen in een bouwwerk legt, zo herkennen we in de mens, geschapen naar Gods beeld,  iets van het wezenlijke van ‘die wij noemen God’: de mens als diens kleine ‘partner’ in een doorgaand scheppingsproject. Wie de krachten en eigenschappen van God beschrijft, schetst daarmee ook de mens, Gods afgevaardigde op aarde. Via de mens blijft de  goddelijke aanwezigheid een realiteit en een fundament van zingeving van het leven op aarde.

Spreken over God buiten die wereld en het hier en nu om heeft geen zin. Maar tegelijk overstijgt God de wereld. Een uitspraak van rabbi Jehuda Halevi uit de 12eeeuw verwoordt dit alles prachtig en kernachtig: Gij, waar zijt Gij te vinden want verheven en verborgen is uw plaats. En waar kan ik U niet vinden? De wereld is vol van uw heerlijkheid. Ik heb uw nabijheid gezocht, met heel mijn hart heb ik om U geroepen en toen ik uitging om U te ontmoeten, bemerkte ik dat Gij mij tegemoet kwam.

Geïnspireerd door de mystieke traditie van de Kabbala verdiepen we in vijf vieringen de wijze waarop de mens meer en meer kan toegroeien naar de vrouw en man zoals die ooit door God zijn bedoeld.

20 januari 2019 naar Gods beeld en gelijkenis verhaal halen met Bettina van Santen en Kees Wijnen
27 januari 2019 de nood aan liefde ds Toos Wolters,
viering van Schrift en Tafel
3 februari 2019 wijsheid en inzicht ds Toos Wolters
10 februari 2019 goed doen, goed ontmoeten? ds Erna Treurniet
viering van Schrift en Tafel
17 februari 2019 een God die ruimte schept verhaal halen met Bettina van Santen en Kees Wijnen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.