Egypte als bakermat van het christendom

Op 9 en 23 oktober zijn de eerste twee avonden in de leerhuisserie van het seizoen 2019 – 2020, die als titel meekregen ‘Kijken door een andere bril’. De avonden beginnen om 20.15 en eindigen om 22.00 uur.

Tjeu van den Berk, theoloog en auteur van het boek ‘Het oude Egypte – bakermat van het jonge christendom’ stelt de vraag waar die typisch onjoodse thema’s in het christendom vandaan komen: een drie-ene godheid, een vader die een zoon voortbrengt, een kind dat uit een maagd wordt geboren, god en mens is, sterft, afdaalt en na drie dagen verrijst. Op zoek naar een antwoord op deze vraag kwam hij tot de ontdekking dat de grote verhalen van het christendom niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome ontstonden, maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië.

Tjeu van den Berk: “Een van de meest markante ideeën van de christenen is dat hun god mens wordt, het woord vlees, de logos sarx, en wel zo existentieel werkelijk dat hij kon lijden en sterven. Zo’n mythe is als zodanig ondenkbaar in het jodendom. Hij staat echter wel centraal in het Oude Egypte. Als de christenen het drie eeuwen na aanvang van de jaartelling hebben over de geboorte van het goddelijk kind uit een menselijke maagd en moeder, verbeelden ze een visie die in het Oude Egypte al minstens 1500 jaar bestond.”
De bekende theoloog Eugen Drewermann schreef dat op het vlak van de geloofssymboliek de religie van de christenen godsdiensthistorisch bezien geheel identiek is aan die van de religie van de Oude Egyptenaren. Men zou zelfs kunnen
spreken van een volledige afhankelijkheid van het christendom van deze religie uit het Oude Oosten.

Het is een spannende vraag. Waar staat de wieg van het christelijk geloof? Aan de oevers van de Nijl met haar troostende cyclus van opkomst en ondergang? Of in Jerusalem waar alleen een stem God en mens verbindt. Of kan een combinatie ook?
Misschien kun je zeggen dat de stem bij Jerusalem hoort, en het denken over leven en dood bij de oevers van de Nijl. Want de zaak zelf die nu christelijke religie heet, bestond reeds bij de Ouden en is er sinds het begin van het menselijk geslacht altijd geweest. Totdat Christus zelf in het vlees kwam. Toen begon men de ware religie, die reeds bestond, christelijk te
noemen. (Augustinus 354-430)

Kosten voor wie niet de gehele serie leerhuisavonden volgt: € 7,50 per avond over te maken op rekeningnummer:
IBAN NL 51 INGB 000 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum Overvecht te Utrecht.
Inlichtingen (ook over het totale leerhuisprogramma) en opgave bij: Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 /
3564 GG Utrecht / 030-2624278 email: wijnenkees@gmail.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.