Scheppingsverhalen

Scheppingsverhalen

‘Er is altijd een vertaalslag nodig van de context van de Bijbel naar de onze. Bijbelteksten zijn immers overgeleverd in een proces van voortgaande interpretatie. Tot hun definitieve vastlegging waren de teksten zelf aan verandering onderhevig. In een nieuwe context werd het verhaal weer iets anders verteld. Verschillen in situaties, belangen en opvattingen zorgden voor een grote variatie aan overleveringen in de Bijbel. Teksten worden voortdurend gerecycled en dat kan ook niet anders.1 

Bovenstaand citaat komt uit het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort. Zij leest de bijbel in deze tijd vanuit een ecologisch perspectief en stelt zich daarbij de volgende vraag: Hoe verhouden God, mens en de niet menselijke natuur zich binnen het grote geheel tot elkaar.

De Bijbel geeft geen expliciet of eenduidig antwoord op de ecologische crisis waarin we nu verkeren. Maar dat betekent niet dat Bijbelteksten aan het denken daarover geen bijdrage kunnen geven. Vele teksten houden ons een spiegel voor waardoor we met andere ogen (en misschien ook scherper en kritischer) naar onszelf en onze wereld gaan kijken.

Trees van Montfoort: Het lezen van de Bijbel is deelnemen aan een voortgaand gesprek. Achter de verschillende stemmen in de Bijbel hoor ik de stem van God en door dat gesprek waait de Geest van God.

1 Trees van Montfoort – Groene theologie – blz. 55 – Skandalon 2019

20-9 -2020         ds Erna Treurniet – Genesis 1:  de mens – kroon op de schepping?

27 -9-2020         ds Toos Wolters –  delen uit Job 38-42 –  de ontzagwekkende schoonheid van de natuur

4 -10-2020         ds Toos Wolters –  Genesis 2,2 / Deut 5, 12-15 – een adempauze voor mens, dier en akker   

11-10-2020        ds Harry Pals – Leviticus 25: 1-12: jubeljaar: zorg voor de aarde en vrijheid  voor de mensen

18-10-2020        Verhaal halen – Gen 1,2 : de baarmoeder van God – over de theologie van Catharine Keller

25-10-2020        pastor Paulus van Mansfeld – Spreuken 8: Vrouwe Wijsheid – de eerstgeborene van de schepping

Johanneskerk, Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht, aanvang 10.30 uur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.