Leerhuisavonden 2021-2022

Kijken door een andere bril

Voor wie: voor gelovige en ongelovige zinzoekers, voor wie iets heeft of had met een geloofstraditie en voor wie daar wel eens op een andere manier mee wil kennismaken.

Waar: De leerhuisavonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht, beginnen om 20.15 uur precies en eindigen om 22.00 uur. Halverwege de avond is er een pauze. De avonden hebben het karakter van een hoorcollege. De geldende coronaregels worden in acht genomen.  

Kosten: € 55,– voor de hele serie of € 7,50 per avond / rekeningnummer: IBAN  NL 51 INGB 000 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum Overvecht te Utrecht.

Inlichtingen en opgave bij:  Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 / 3564 GG Utrecht / 030-2624278 email: wijnenkees@gmail.com

‘Wie zichzelf geen grote vragen stelt leeft zomaar, omdat hij er nu eenmaal is. En volgens mij houdt geen mens dat een leven lang vol. Vroeg of laat zal iedereen willen weten of zijn bestaan zin heeft of niet.’ Nog steeds geeft dit citaat van de filosoof Jan Drost de overkoepelende thematiek van de leerhuisavonden goed weer. Niet dat er op ‘grote vragen’ eenduidig antwoorden te geven zijn. De bril waardoor we ernaar kijken, bepaalt onze blikrichting en kleurt ons denken, geloven en voelen. Dat geldt voor theologen, filosofen en kunstenaars, voor de traditie waaruit we willen leven. Vandaar: Kijken door een andere bril.

13 oktober 2021

27 oktober 2021

10 november 2021

Martien Brinkman loopt door denkers en dichters opgeworpen vragen na van ‘grote woorden’ als traditie, God, schepping, kwaad, schuld, opstanding. Zijn ze te groot? Sommige hebben hun oorspronkelijke christelijke betekenis behouden, andere zijn daar volledig van losgezongen. De vraag doet zich voor op welke manier ze weer in een samenhangend perspectief kunnen worden geplaatst. Brinkman schrijft in het voorwoord van zijn boek ‘Grote woorden’: Het is mijn intentie de reikwijdte en draagkracht van elf ‘grote woorden’ te peilen. Ik doe dat in wat ik noem een theologie ‘na Kuitert’. (…) Mijn positie als theoloog typeer ik met de woorden vroom en vrij. Vroom slaat op de wijze waarop ik me persoonlijk betrokken voel bij een aantal parels uit mijn eigen traditie. Vrij slaat op het feit dat ik nooit tot een bepaalde groep heb behoord. Dat gaf me ook de vrijheid allerlei kunstuitingen bij mijn uitleg te betrekken.’

Martien Brinkman is emeritus hoogleraar oecumenische / interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij publiceerde onder meer ‘Grote woorden –  met dank aan denkers en dichters’, ‘Dichtbij het onuitsprekelijke’ en ‘Met of zonder –  over de publieke betekenis van religie op privé en publiek terrein’.    

24 november 2021

8 december 2021

Eric Ottenheijm en Martijn Stoutjesdijk zijn beiden betrokken bij het Parabelonderzoeksproject van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Tilburg. Jezus onderrichte graag met gelijkenissen of parabels. Ook de rabbijnen deelden hun wijsheid bij voorkeur in de vorm van parabels. De rabbijnse literatuur heeft er honderden overgeleverd. Op deze avonden worden die parabels uit beide tradities zij-aan-zij besproken, waardoor ze niet alleen nieuwe inzichten opleveren over jodendom en christendom, maar ook op de unieke vertelvorm van deze parabels: ontleend aan het dagelijkse leven, maar met een verrassende, vaak actuele ‘twist’. Eric Ottenheijm zal op de eerste avond spreken over de wijze waarop ‘wijsheid ‘ vorm en inhoud krijgt in de parabels. Martijn Stoutjesdijk zal op de tweede avond vertellen over de slavernijparabels, het onderzoek waarop hij onlangs is gepromoveerd.          

Eric Ottenheijm studeerde theologie en rabbinica in Amsterdam onder Rabbijn prof. Yehuda Aschkenasy en dr. Chana Safrai. Hij is Judaïcus en Bijbelwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij is projectleider van het Parabelproject.

Martijn Stoutjesdijk studeerde theologie, filosofie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en Leiden. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar slavernij in gelijkenissen “Not like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature. Binnen het Parabelproject is hij verantwoordelijk voor de projectwebsite www.parabelproject.nl.

12 januari 2022

26 januari 2022

29 februari 2022

Henk Bakker in het voorwoord van zijn boek ‘Jezus –  Reconstructie en revisie’: ‘Mensen hebben meningen over Jezus van Nazaret en dat is hun goed recht. (…) Toch is de beeldvorming in veel opzichten los komen te staan van het historische begin van het christendom, en daarbij zijn de ontstane beelden ook een eigen leven gaan leiden. (…) In het licht van de huidige crisis staan beelden wederom onder spanning en is van binnen en buiten de kerk opnieuw reflectie nodig over wie Jezus in het licht van de bronnen is. Theologie, en ook christologie, komen er anders uit te zien, ook de wijze waarop het christendom zich aan de wereld presenteert. Het gaat (daarin) opnieuw over grote verhalen, landen, volken, de schepping, de toekomst en de verbondenheid die religie daarin biedt. Niet onbelangrijk is daarbij de vraag hoe geloof en religie zich daarbij laten controleren.’

Henk Bakker is hoogleraar op de James Wm. McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is verbonden aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Hij is de auteur van ‘Jezus –  Reconstructie en revisie’

23 februari 2022

9 maart 2022

Rick Benjamins heeft zich verdiept in de theologie van Jörg Lauster. Lauster is een liberale theoloog die staat in de traditie van het cultuurprotestantisme. Een kennismaking met zijn theologie is een ontmoeting met een onterecht ondergesneeuwde traditie die religie – net als kunst en cultuur – van wezenlijk belang acht. In de religie geven mensen uitdrukking aan hun ervaring met het transcendente. De ervaring van transcendentie is een ervaring die uitstijgt boven het alledaagse waarvoor mensen taal over het heilige, het hogere of het goddelijke gebruiken. In die taal duiden mensen de wereld om hen heen en zichzelf.

Een citaat uit een interview met Lauster: ‘Mensen hebben een enorme belangstelling voor de grote vragen. Waar kom ik vandaan, waar ga ik heen, wat is de zin van mijn leven? Dat geldt (…) ook voor buitenkerkelijken. Nog meer interesseren mij de mensen die op één of andere manier nog het gevoel hebben bij de kerk te horen, maar helemaal niet meer uit de voeten kunnen met de openbare erediensten of de dogma’s en morele opvattingen van de kerk.’

Rick Benjamins is docent dogmatiek (Protestantse Theologische Universiteit) en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is onder meer de auteur van ’De theologie van Jörg Lauster –  Levensduiding in het licht van transcendentie’ en ‘Catharine Kellers constructieve theologie’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.