Volg mij…

Een beetje grip op het leven willen krijgen, is typisch een mensending. Met ons hoofd zijn we de hele dag druk om grip te krijgen op de dingen. We kijken, analyseren, beslissen. Voor ons handelen geldt hetzelfde. Dat je ‘de zaken goed in de hand hebt’, geldt als een compliment.…

Lees verder

Cirkelen rond een geheim

De eerste zondag na Pinksteren heet van oudsher zondag Trinitatis , de zondag van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. Die viering bestaat pas zo’n zeven à acht eeuwen. Het kerstfeest, Pinksteren en vooral Pasen zijn veel ouder. Die feesten herdenken gebeurtenissen die in het begin van onze jaartelling echt…

Lees verder

De kern

Misschien kent je die ervaring. Je ligt – alleen – languit in een weiland of een duinpan. Boven je de blauwe hemel met alleen een paar wolken. Verder niets, geen horizon, geen prikkels van buiten die zich aan je opdringen. Niets. Zelfs het denken stopt, gedachten vervluchtigen, verdwijnen op den…

Lees verder

Jesaja’s klaproos

Het boek Jesaja is een monumentaal boek. Het beslaat zeker vijf eeuwen, van vóór de grote ballingschap tot lang daarna. Vanuit de dreigende situatie in Jesaja’s dagen – oorlog lag op de loer – beschrijft het via de periode van de ballingschap de terugkeer van het volk naar Jeruzalem. Jesaja…

Lees verder

Paulus 2.0

Paulus wordt wel beschouwd als de grondlegger van het christendom. Hij is het geweest die de boodschap van Jezus heeft omgevormd tot een nieuwe godsdienst. Tegelijk was hij een controversiële man. Overtuigd van zijn eigen gelijk wist hij dat zijn boodschap op verzet zou stuiten. Meerdere keren is hij weggejaagd…

Lees verder

Lichtvonken

Natuurlijk is de geschiedenis doorgegaan. Sinds Mattheüs zijn evangelie heeft opgeschreven, zijn we bijna twintig eeuwen verder. Maar op een bepaalde manier zou je ook kunnen zeggen, dat we in zekere zin nog steeds daar zijn waar het verhaal van toen is begonnen: ergens in Galilea samen met Jezus, die…

Lees verder