Financieel

Bankgegevens
Wijkkas: NL81 RABO 0130 6957 18 t.n.v. PGU Johannescentrumgemeente
Diaconie: NL27 RABO 0175 4672 34 t.n.v. PGU Diaconie Johannescentrumgemeente
Kerkbalans: NL55 RABO 0373 7304 62 t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht o.v.v. Johannescentrumgemeente

ANBI
Al uw giften aan de Johannescentrumgemeente zijn aftrekbaar voor de Belasting omdat de Protestantse Gemeente Utrecht, waarvan onze kerkgemeenschap deel uitmaakt, ANBI geregistreerd zijn. Als u uw gift bij uw belastingaangifte opgeeft is er de mogelijkheid om een deel van de gift via de belasting terug te ontvangen. Info: ANBI Protestantse gemeente Utrecht.

Reacties zijn gesloten.