Kerk in de wereld

žOg Als gemeente in de wijk Overvecht ervaren we dat we als kerk middenin de wereld staan en niet op een religieus eilandje. De problemen van de moderne maatschappij liggen ook op het bord van de kerk.
We zien dat armoede en eenzaamheid toenemen onder de wijkbewoners, al dan niet bij de kerk betrokken. Schuldenproblematiek, werkloosheid, dakloosheid, verslaving, vreemdelingenproblematiek – we kunnen het als kerk niet oplossen, maar evenmin mogen we het de rug toekeren.
Als diaconie en pastoraatsteam doen we wat we kunnen: financiële steun bieden in schrijnende situaties waar de overheid het laat afweten, naast mensen gaan staan en een helpende hand bieden bij het ontwarren van problemen, de weg wijzen naar professionele hulp, mensen opzoeken en ontmoetingsmomenten creëren, samenwerken met andere kerken en organisaties.
Naast de eigen wijk is er de stad. We steunen organisaties die op stedelijk vlak werken voor mensen in de verdrukking zoals illegalen, daklozen, ex-gedetineerden. Financieel en ook met menskracht (vrijwilligers). Regelmatig brengen we iets van de problematiek onder de aandacht  van de gemeenteleden.
En dan is er de wijde wereld, waarvoor we verantwoordelijkheid voelen en waar we willen bijdragen aan rechtvaardigheid en barmhartigheid. Voorbeelden daarvan zijn Amnesty, milieu en ontwikkelingshulp.
Kortom, bij de Johannescentrumgemeente mag de wereld binnenkomen.

Reacties zijn gesloten.