Liberaal Christendom

Mensen vragen mij weleens: wat is dat nou voor kerk, die Johannescentrumgemeente? Ik merk dat ik dan vaak een heel verhaal begin te vertellen. Over de geschiedenis van deze gemeente. Dat zij 50 jaar geleden, toen de wijk Overvecht werd gebouwd, is ontstaan rondom het kerkgebouw aan de Moezeldreef. Dat…

Lees verder

Twee manieren

Vanuit de kerk zijn er twee manieren om te werken in de samenleving. Als (mensen van) de kérk, of samenwerkend met anderen. In buurtpastoraat is samenwerken vanzelfsprekend. Om te beginnen met buurtbewoners. Buurtpastores willen aanwezig zijn in het alledaagse leven van mensen en dan vooral van hen die een steuntje…

Lees verder

dood en leven

dood en leven – de slotviering in de serie ‘Ondertussentijd’ over het boek Numeri Zondag 3 juli sluiten we deze serie vieringen af. Mozes staat op de berg en ziet het beloofde land voor ogen, maar zal er – net als hele generaties van zijn volk – niet binnengaan. Het roept de vraag op hoe we…

Lees verder

De Messias

Op het onlangs gehouden gemeenteberaad spraken we met elkaar over het Johannescentrum als huis van verhalen. Dat bracht mij een chassidisch verhaal in herinnering, dat op een prachtige manier een handreiking geeft over hoe we elkaar als mensen hoog kunnen houden. Het verhaal is ook opgenomen in een van de…

Lees verder

Achter de muziek aan

‘De christen van de toekomst zal een mysticus zijn, of hij zal niet zijn.’ Deze woorden van de theoloog Karl Rahner reizen al heel lang met mij mee. Wie zich aangetrokken voelt tot de ervaringsdimensie van geloven, komt uiteindelijk bij de mystiek uit, dat is mij intussen wel duidelijk. Maar…

Lees verder

Tegen de angst

Er is veel gaande in de wereld en het is haast niet bij te houden. Nog maar enkele maanden geleden werd het nieuws beheerst door de schuldencrisis in Griekenland. Ik hoor er nauwelijks nog iets over. Toen kwamen de vluchtelingenstromen, via Turkije, Griekenland en Oost Europa. Er worden nog steeds…

Lees verder