Buurtpastoraat

Erna Treurniet

Buurtpastor Erna Treurniet

Als geloofsgemeenschap willen we present zijn in onze wijk, Overvecht. Een prettige plek om te wonen voor velen, maar ook een wijk met relatief veel armoede En de daarmee samenhangende sociale problematiek. Erna Treurniet is als buurpastor verbonden aan de Johannescentrumgemeente. Ze werkt. zoals ze zelf zegt, in de buitendienst van het Johannescentrum en ziet en hoort wat de mensen in de wijk bezighoudt.

Voedselbank en Hanna’s Herberg
Vanuit het buurtpastoraat ondersteunt de Johannescentrumgemeente diverse initiatieven, zoals de voedselbank Overvecht en Hanna’s Herberg waar iedere woensdag een lekkere driegangenmaaltijd voor 3.50 euro klaar staat. Meer informatie hierover vindt u op https://www.facebook.com/HannasHerberg.

Voor meer informatie over het buurtpastoraat kunt u terecht bij Erna Treurniet.

Reacties zijn gesloten.