Buurtpastoraat

Erna Treurniet

Buurtpastor Erna Treurniet

Als geloofsgemeenschap willen we present zijn in onze wijk, Overvecht. Een prettige plek om te wonen voor velen, maar ook een wijk met relatief veel armoede En de daarmee samenhangende sociale problematiek.

Erna Treurniet werkt als buurpastor in Overvecht en is ook verbonden aan de Johannescentrumgemeente. Ze werkt, zoals ze zelf zegt, in de buitendienst van het Johannescentrum en ziet en hoort wat de mensen in de wijk bezighoudt.

Voedselbank en Hanna’s Herberg

Samen met de buurtpastor ondersteunt de Johannescentrumgemeente Voedselbank Overvecht. De buurtpastor is ook betrokken bij Johannes in de Wijk.

Voor meer informatie over het buurtpastoraat kunt u terecht bij Erna Treurniet, telefoonnummer 06 4260 6989.

Reacties zijn gesloten.