Buurtpastoraat

Erna Treurniet

Buurtpastor Erna Treurniet

Als geloofsgemeenschap willen we present zijn in onze wijk, Overvecht. Een prettige plek om te wonen voor velen, maar ook een wijk met relatief veel armoede En de daarmee samenhangende sociale problematiek. Erna Treurniet is als buurpastor verbonden aan de Johannescentrumgemeente. Ze werkt. zoals ze zelf zegt, in de buitendienst van het Johannescentrum en ziet en hoort wat de mensen in de wijk bezighoudt.

Voedselbank en Hanna’s Herberg
Vanuit het buurtpastoraat ondersteunt de Johannescentrumgemeente diverse initiatieven, zoals de voedselbank Overvecht en Hanna’s Herberg waar iedere woensdag een lekkere driegangenmaaltijd voor 3.50 euro klaar staat. Meer informatie hierover vindt u op https://www.facebook.com/HannasHerberg.

Hanna’s Herberg is gesloten van 31 juli tot 4 september 2019.

Interreligieuze en interculturele vrouwengroepen
Vanuit het buurtpastoraat worden ook bijeenkomsten van interreligieuze en interculturele vrouwengroepen georganiseerd. Deze vinden iedere 1e en 3e maandagmorgen in de maand van 9.30 – 11.30 uur en iedere 2e maandagavond van de maand van 18.00-20.30 uur plaats in buurtwerkkamer De Klop, Andesdreef 11 (LET OP: deze bijeenkomsten starten weer 2 september 2019 i.v.m. de zomervakantie). In deze bijeenkomsten is vooral het samenkomen en met elkaar delen wat belangrijk is in het leven belangrijk. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat ons raakt, kan een hechte groep vrouwen ontstaan, die als zussen of vriendinnen voor elkaar zijn en voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Wie graag wil deelnemen kan zich per mail of telefonisch aanmelden bij Erna Treurniet, 06 42606989.

Voor meer informatie over het buurtpastoraat kunt u terecht bij Erna Treurniet.

 

Reageren is niet mogelijk