ANBI

De Johannescentrumgemeente behoort tot de protestantse gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De protestantse gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid.
Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website: www.pgu.nu.

Reacties zijn gesloten.