Zomervieringen 2021

Zondag aan zondag proberen we hier in deze kerk ons leven in verbinding te brengen met iets dat ons overstijgt. We doen dat vanuit de verhalen die opgetekend staan in de bijbel. Verhalen zijn belangrijk. Iedereen leeft van verhalen. En ook de behoefte aan reflectie op het eigen levensverhaal anderen.…

Lees verder

Scheppingsverhalen

Scheppingsverhalen ‘Er is altijd een vertaalslag nodig van de context van de Bijbel naar de onze. Bijbelteksten zijn immers overgeleverd in een proces van voortgaande interpretatie. Tot hun definitieve vastlegging waren de teksten zelf aan verandering onderhevig. In een nieuwe context werd het verhaal weer iets anders verteld. Verschillen in…

Lees verder

Vacatures

Het Johannescentrum is een kerkgebouw met verschillende zalen in de wijk Overvecht. De Johannescentrumgemeente (Jcg) heeft er op zondag en door de week activiteiten. Delen van het gebouw worden regelmatig verhuurd. Het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht is een vaste huurder van een deel van het gebouw. Daarnaast…

Lees verder

Het is begonnen met David

een serie vieringen over en rondom de psalmen in de Johanneskerk Het is het meest intensief gebruikte Bijbelboek geworden, het boek van de psalmen; dat boek met 150 gebeden, sommige heel kort en andere erg lang. Dat is niet zo verwonderlijk, want of je er nu dagelijks mee leeft of…

Lees verder