Leerhuis

Op woensdag 11 oktober 2017 start in het Johannescentrum een serie leerhuisavonden die, net als vorig jaar, de titel meekreeg ‘Zo zou het kunnen: geloven, denken, geïnspireerd worden’.

De leerhuisavonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht, beginnen om 20.15 uur precies en eindigen om uiterlijk 22.15 uur. Halverwege de avond is er een pauze. De avonden hebben het karakter van een hoorcollege.

Ook dit jaar is een interessant programma samengesteld met sprekers die vanuit een zeer diverse achtergrond invulling aan het thema geven.

 

 

 

Programma

11 en 25 oktober 2017 – Geloven met Paulus
Tweeduizend jaar gebruik en misbruik van uitspraken van Paulus hebben ons zicht op zijn denken over God en mens gevormd en misschien ook wel vertroebeld. Er bestaan veel vooroordelen over Paulus: een arrogant mannetje, een betweter, een vrouwen- en homohater, een fanaticus. Volgens sommigen heeft hij het fundament gelegd van het christendom, volgens anderen verkwanselde hij de oorspronkelijke, joodse boodschap van Jezus. Of is het zo dat hij op zijn manier jodendom en christendom nu juist met elkaar probeerde te verbinden? Prof. dr. Bart Koet neemt ons mee in de denkwereld van die moeilijke en juist daarom fascinerende Paulus. Bart Koet is als hoogleraar Nieuwe Testament verbonden aan de ‘Tilburg School of Catholic Theology’. Hij is onder meer de auteur van ‘Paul, a Light for the Gentiles?’
Zie ook: https://webapp.fkt.uvt.nl/tstonderwijs/show/video?v=mLgjXzkODsU

15 en 29 november 2017 – denken met en geïnspireerd worden door Martin Buber
Een mens is voor alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het ‘ik’ veroorzaakt teleurstelling en ongeluk. Dit is de kern van het gedachtegoed van de joodse filosoof Martin Buber. Prof. dr. Theo Witvliet volgt Bubers levensweg en laat zien dat zijn humanisme van grote betekenis kan zijn in de gepolariseerde wereld van vandaag. Geen theoretische verhaal dus, maar een exercitie voor het bij lange na niet eenvoudige leven.
Theo Witvliet werkte aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar ‘Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd’ en is de auteur van onder meer ‘Het geheim van het lege midden’ en ‘Gebroken traditie’ en recent ‘Kwaliteit van leven – het humanisme van Martin Buber.’

13 december 2017 – het verhaal van de Ba’al Sjem Tov
Grote faam kreeg Martin Buber ook door zijn studie van het chassidisme, de mystieke stroming in het Oost-Europese Jodendom, en over zijn stichter: de legendarische rabbi Israël ben Eliëzer, bijgenaamd de Ba’al Sjem Tov (de Meester van de wonderbaarlijke Godsnaam). De theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema vertelt ons in beeld en woord zijn verhaal. Als beeldend kunstenaar is Ruud Bartlema opgeleid door o.a. Maarten Krabbe, aan een van de Vrije Akademie’ s in Amsterdam. Ondertussen studeerde hij in diezelfde plaats theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef o.a. Mystiek van de Hebreeuwse letters.

10 en 24 januari en 7 en 21 februari 2018
scheppingsverhalen opnieuw lezen
In het tweede en oudste scheppingsverhaal zoals verteld in Genesis 2, zijn schepper en schepsel in een lichamelijke, zelfs erotische wederkerigheid met elkaar verbonden. Twee avonden zal prof. dr. Laurens ten Kate ons inwijden in nieuwe, zinnige en vrijzinnige interpretaties van dit oude verhaal, gevolgd door twee avonden over de implicatie daarvan in het denken over het begrip ‘schepping’ en de verbeelding daarvan in de 21ste eeuw. Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. Hij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht als hoofddocent filosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar ‘Vrijzinnige religiositeit en humanisme’. Zijn oratie is uitgegeven onder de titel ´De vreemde vrijheid´.

7 en 21 maart 2018 – het geloof ervaren
Dr. Tjeu van den Berk: “Wil het christendom weer tot leven komen, dan wordt dé grote uitdaging voor hem dat het zijn boodschap zó uitdraagt dat een mens die weer ervaart als een afspiegeling en een oproep van wat er zich afspeelt in zijn eigen ziel.”
Naast het rationele bewustzijn in de mens dat zich alleen baseert op zintuiglijk waarneembare feiten en op de rede, is er ook een bewustzijn dat zich richt op een andere werkelijkheid, die van de verbeelding. In die verbeelding ziet een mens zichzelf: in de parabel die verteld wordt, in de rite de passage die hem aangeboden wordt, in het beeld dat getoond of het lied dat gezongen wordt. Tjeu van den Berk is theoloog en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en publiceert over thema´s op het raakvlak van psychologie, religie en kunst. Hij schreef o.a. ´Mystagogie – inleiding in het symbolisch bewustzijn’, ´In de ban van Jung´ en meerdere boeken over Die Zauberflöte.

datum nog te bepalen – de wijsheid van de liefde als bron van ons handelen
Op deze avond laten we ons leiden door het gedachtegoed van de Frans-Joodse denker Emmanuel Levinas. Liefde is bij hem geen gevoelskwestie, maar is in zijn denken onlosmakelijk verbonden met ethisch handelen. Uiteindelijk is er geen kloof tussen liefde en rechtvaardigheid. Een avond met dr. Renée van Riessen, hoogleraar godsdienstfilosofie en kenner van Levinas. Renée van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert filosofie aan de PThU in Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Zij schreef o.a. De ziel opnieuw – over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs.

De kosten voor de hele serie avonden bedragen 50 euro en 7,50 euro per losse avond. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 51 INGB 000 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum — Overvecht te Utrecht.

Inlichtingen en opgave bij: Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 / 3564 GG Utrecht / 030-2624278 email: wijnenkees@gmail.com